Uttags- & återbetalningspolicy

 • För att ta ut pengar från sitt konto, måste kunden skicka in en uttagsförfrågan från sin personliga profil. För att fylla i sin uttagsförfrågan ordentligt, skall kunden välja en av de uttagsmetoder som visas i listan och ange alla nödvändiga uppgifter.
  Efter att kunden skickat en uttagsförfrågan kommer denna begäran att tilldelas en "Förfrågad" status. När förfrågan behandlas har den statusen "Behandlas". Efter "Behandlas" status tilldelats kommer de förfrågade medlen att debiteras från saldot på kundens konto. När uttagsförfrågan har tilldelats statusen "Behandlas" kommer de förfrågade medlen att överföras till betalningssystemet.
 • Uttagsförfrågningar behandlas av den finansiella avdelningen på företaget en åt gången. Uttagsbegäran behandlas inom 24 timmar. Företaget förbehåller sig rätten att förlänga behandlingstiden; i sådana fall skall företaget meddela kunden via den kontakt metod som valts av kunden i sin profil.
 • Kunden har rätt att ta ut pengar endast till betalningssystemet som användes för att sätta in pengar på kontot. I fall där det är tekniskt omöjligt att överföra medel till betalningssystemet som användes för insättning av medlen skall betalningssätt väljas av företaget enligt kundens önskemål. I dessa fall skall betalningsinformationen uppfylla de villkor som anges av kunden i sin personliga information.
 • Kunden är fullt ansvarig för den information som denne ger till företaget genom uttagsförfrågan.
 • Om kunden använder ett bankkort för att göra insättningar skall uttag göras till detta bankkort i summor som inte överskrider beloppet som satts in de senaste 90 (nittio) kalenderdagarna. Uttag till bankkort har högre prioritet än andra sorters uttag.
 • Kunden, förutsatt att hans konto har bekräftats av företaget och förutsatt att kunden äger en Bitcoin-plånbok, är tillåten att ta ut Bitcoins från sitt handelskonto och det totala värdet av sitt innehav i Bitcoins vid behandling av hans begäran om uttag.
  Exempel: En klient har öppnat en CFD handelsposition med underliggande tillgången Bitcoin för ett totalt värde av $100 (köp 2 BTC x $50). Vid stängning sin position kommer kunden har rätt att antingen:
  1. Kreditera saldot på sitt handelskonto med resultatet av hans handel, eller
  2. Ta ut den resulterande mängden Bitcoins direkt till sin Bitcoin-plånbok adress.
Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail