Sekretesspolicy

 • För att få registreras på iqoption.com måste kunden tillhandahålla viss identifierande information, inklusive, för att bland annat förhindra penningtvätt.
 • Kunden skall tillhandahålla sann, korrekt och uppdaterad information om dennes identitet och skall inte utge sig för att vara en annan individ eller juridisk enhet. Eventuella förändringar i kundens identifierande information skall omedelbart meddelas till företaget och under inga omständigheter senare än 7 dagar från dagen då sådana ändringar skett.
  • Kundens information som tillhandahålls och/eller kommer att tillhandahållas av kunden vid dennes aktivitet på iqoption.com kan användas av företaget för att skicka reklammaterial från företaget till kunden, såvida inte kunden tar bort den godkännande markeringen för företaget att göra så. Sådan borttagning kan göras vid (i) öppnandet av ett konto eller (ii) vid mottagning av sådant reklammaterialeller (iii) genom att logga in och gå till Mitt konto > personlig information. Kunden kan även skicka ett e-postmeddelande till företaget på support@iqoption.com.com för att be företaget att sluta skicka sådant reklammaterial. Det nämnda borttagandet av markering och/eller företagets mottagande av e-postmeddelandet kommer att stoppa företaget från att skicka reklammaterial till kunden inom sju arbetsdagar.
  • Kundens information som tillhandahålls och/eller kommer att tillhandahållas av kunden vid dennes aktivitet på webbplatsen kan offentliggöras av företaget till officiella myndigheter. Företaget kommer endast att offentliggöra sådan information endast om företaget måste göra så enligt tillämplig lag, förordning eller domstolsbeslut och i minsta omfattning som krävs.
  • Icke-konfidentiell information om kunden kan användas för företagets reklammaterial.
 • Som en förutsättning för att utföra online-transaktioner kan kunden ombedes att tillhandahålla vissa identifierande dokument och eventuella andra handlingar som krävs av företaget. Om sådana dokument inte tillhandahålls kan företaget på eget gottfinnande frysa kundens konto under en tid eller även stänga kontot permanent. Utan att det påverkar ovanstående kan företaget på eget gottfinnande vägra att öppna ett konto för vilken person eller enhet som helst för vilken anledning som helst eller helt utan anledning.
 • Om en person registreras på iqoption.com på ett företags eller annan affärsverksamhets vägnar skall sådan registrering betraktas som en representation av en den personen och att denne har behörighet att binda företaget eller annan affärsverksamhet.
 • Företaget skall inte ge ut någon privat information om sina nuvarande eller tidigare kunder om inte kunden skriftligt godkänt sådant utlämnande eller om sådant utlämnande krävs enligt tillämplig lag eller krävs för att verifiera kundens identitet. Kundernas information vidarebefordras endast till anställda inom företaget som behandlar kundkonton. All sådan information skall lagras på elektronisk och fysisk lagringsmedia enligt tillämplig lag.
 • Kunden bekräftar och godkänner att all eller delar av information om kundens konto och transaktioner kommer att lagras av företaget och kan användas av företaget om eventuell tvist mellan kunden och företaget skulle uppstå.
 • Företaget kan kan på eget gottfinnande, men är inte skyldig att, granska och inspektera all information som tillhandahållits av kunden, för vilket ändamål som helst. Det är uppenbart angivet och genom sin underskrift härunder samtycker också kunden att företaget varken innehar åtagande eller ansvar till kunden att granska eller inspektera informationen.
 • Företaget kommer att vidta åtgärder att genomföra avancerade dataskyddsförfaranden och att uppdatera dem emellanåt i syfte att skydda kundens privata information och konton.
 • Vid registreringen med iqoption.com kommer kunden ombedes att välja ett användarnamn och lösenord som ska användas av kunden för alla framtida inloggningar och för utförandet av transaktioner och av företagets tjänster. För att skydda kundernas integritet och användning av iqoption.com är kunden strängt förbjuden att dela registreringsinformation (inklusive utan begränsning, användarnamn och lösenord) med andra personer och affärsverksamheter. Företaget skall inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som orsakas kunden på grund av felaktig användning (inklusive förbjuden eller oskyddad användning) eller lagring av användarnamn och lösenord, inklusive användning av en tredje part, som inte är känd eller godkänd av kunden.
 • All användning av iqoption.com med kundens användarnamn och lösenord är kundens eget ansvar. Företaget skall inte hållas ansvarigt för sådan användning, inklusive validering av att kunden faktiskt använder sitt eget konto.
 • Kunden är skyldig att omedelbart underrätta företagets kundservice om misstankar av obehörig användning av kontot.
 • Företaget varken lagrar eller samlar in någon kreditkortsinformation.
 • I enlighet med rekommendationerna från betalkortindustrins säkerhetsstandardsråd (Payment Card Industry Security Standards Council) skyddas kundens kortuppgifter med Transport Layer kryptering – TLS 1.2 och tillämpningslager med algoritmen AES och nyckel längd 256 bit.
 • Cookies:

  Definition: En cookie är en liten mängd data som ofta innehåller en unik identifierare som skickas till din dator eller mobiltelefon (avsett här som en "enhet" webbläsare från en webbplats dator och lagras på enhetens hårddisk för att spåra webbplatsanvändning. En webbplats kan skicka sin egen cookie till din webbläsare om din webbläsares inställningar tillåter det men för att skydda din integritet tillåter din webbläsare endast webbplatsen åtkomst till de cookies som den redan har skickat till dig inte de kakor som skickas till dig av andra webbplatser. Många webbplatser gör detta när en användare besöker deras webbplats för att spåra online trafikflöden. En kund kan välja att konfigurera sin webbläsare att avvisa cookies genom att ändra webbläsarens inställningar eller preferenser.

  Vår cookies-policy: Under besöken på iqoption.com webbplats, laddas dess besökta sidor ner tillsammans med en cookie till kunders enheter. Cookies som lagras kan fastställa sökvägen kunden tog på vår webbplats och används för att anonymt identifiera återkommande användare och vilka sidor som var mest populära bland kunderna. Företaget skyddar dock kundens integritet genom att inte lagra dennes namn, personuppgifter, e-postmeddelanden, osv. Användning av cookies är en branschstandard och används idag av de flesta större webbplatser. Lagrade cookies tillåter iqoption.com:s hemsida att bli mer användarvänlig och effektiv för kunder genom att låta företaget veta vilken information som värderas mest av kunder i jämförelse med vad som inte gör det.

Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail