Allmänna avgifter

Detta dokument beskriver alla relevanta avgifter för IQOption Europe Ltd.

 1. 1. INSÄTTNINGSAVGIFTER

  Inga insättningsavgifter debiteras kunden.

 2. 2. PROVISIONSAVGIFTER

  Företaget förbehåller sig rätten att debitera följande provisioner för att öppna CFD-positioner för kryptovaluta:

  • En avgift som skall variera från 1% till 2,5% av transaktionen för att öppna CFD-positioner för kryptovaluta utan hävstång
  • En avgift på upp till 5% av transaktionen för att öppna CFD-positioner för kryptovaluta med hävstång
  • Kunder har rätt att använda OTN-tokens till att minska provisionen som debiteras av företaget vid öppnande av CFDer på kryptovalutor. För detta ändamål ska en OTN-token vara lika med en USD i rabatt. Om kunden har ett konto i annan valuta än USD ska växlingskursen motsvara den nuvarande FX-kursen (som tillhandahålls av Thomson Reuters) för kundens kontovaluta mot USD + upp till 1% spridning.
 3. 3. UTTAGSAVGIFTER

  Inga uttagsavgifter debiteras för uttag via leverantörers betalningssystem . På grund av systembegränsningar kan uttag på mindre än 2 euro eller motsvarande i annan valuta inte utföras. Om en kund vill ta ut detta belopp kan kunden begära ett uttag genom att kontakta kundservice.

  Uttagsavgiften som debiteras för uttag via banköverföring är 50 € eller motsvarande i annan valuta för varje uttag.

 4. 4. AVGIFTER FÖR INAKTIVT KONTON

  1. Definition av inaktivt konto
   Ett konto skall anses 'inaktivt' när ingen aktivitet har skett på kontot under en period på minst nittio (90) dagar i följd. Kontoaktivitet definieras som verkställandet eller avvaktandet av öppna handel/positioner.

  2. Administrativa avgifter
   Företaget förbehåller sig rätten att debitera en fast administrationsavgift på €50 (femtio euro eller det relevanta beloppet av en annan valuta på dagen för avdragsavgiften) varje månad för att behålla kontot under förutsättning att kundens konto har tillgängliga medel.

  Administrationsavgiften skall dras från kundens konto efter 90 kalenderdagars inaktivitet då kontot betraktas som inaktivt. Utöver detta kommer bolaget att varje månad överväga aktiviteten under de senaste 90 dagarna för att fastställa om den administrativa avgiften ska debiteras igen.

  Företaget strävar efter att säkerställa och behålla korrespondens med varje kund och kommer att meddela kunden via e-post att deras konto kommer att behandlas som ett inaktivt konto.

  Om kundens konto inte har de nödvändiga medlen för administrationsavgiften och har varit inaktivt under en 12 månaders period förbehåller sig företaget rätten att debitera ett lägre belopp för att täcka administrativa kostnader och stänga kontot helt.

  Alla belopp för avgifter och övriga kostnader visas utan skatter och avgifter som kan åläggas de nämnda avgifterna antingen från kundens eller företagets sida.

 5. 5. AVGIFT FÖR KONTOSTÄNGNING P.G.A ICKE-VERIFIERING

  Företaget förbehåller sig rätten att debitera kunden för stängning av kontot i situationer där kontot stängs på grund av att kunden inte har lämnat korrekt och lämplig dokumentation för att verifiera sitt konto.

  Om kunden inte tillhandahåller företaget dokument för att bekräfta hans/hennes konto i enlighet med lagen inom 15 dagar från dagen för hans/hennes första insättning ("början på affärsrelationen") kommer företaget att återlämna alla återstående medel, exklusive vinster. I sådana fall där det återstående saldot på kundkontot är mindre än 5€ debiterar företaget upp till *5€ (fem euro eller motsvarande belopp i en annan valuta på avgiftens debiteringsdag) för stängning av kontot.

  I sådana fall där kundens återstående saldo är mer än 5€ kommer ingen avgift att tas för återbetalning av dessa medel.

  *För villkoren i dess helhet, var god hänvisa till företagets villkor.

 6. 6. SPRIDNING (gäller endast CFDer)

  Spridningen är skillnaden mellan sälj- och köpkurserna. Skillnaden visas i punkter och återspeglar kostnaderna för att öppna en position.

 7. 7. Swappar (endast tillämpligt för CFDer med hävstång)

  Företaget förbehåller sig rätten att debitera kunder en swappavgift (på 0,03% av positionens nominella värde) för att hålla positionen öppen över natten. Denna swappavgift kan komma att ändras i framtiden. Swappavgiften avrundas med följande formel: (10%)/360) + Libor-pris.

IQOPTION EUROPE LTD – LISTA ÖVER BETALTJÄNSTLEVERANTÖRER (PSP)

I listan nedan visas en fullständig förteckning över IQOption Europe Ltd: s betaltjänstleverantörer och omfattar deras länders etableringsrätter och tillsynsmyndigheter (i tillämpliga fall):

Betaltjänstleverantör Etableringsland Regleringsmyndigheten
Skrill Ltd Storbritannien Financial Conduct Authority (referensnummer 900001)
Neteller (Paysafe Merchant Services Limited) Isle of Man Isle of Man Financial Services Authority (referensnummer 1357)
Safecharge Limited (Gate2Shop) Cypern Central Bank of Cyprus
ECommPay Limited Storbritannien FCA (referensnummer 607597)
Webmoney (Paymaster24 Ltd) Storbritannien FCA (referensnummer 599682)
Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail