Handla nu

Bonuspolicy

Detta bonuspolicy avtal görs och har ingåtts av och mellan:

 • IQ Option ltd med registreringsnr 094.224, vars säte är beläget på Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe, Seychellerna (härefter kallat för - "Bolaget") Företaget ger möjligheter att köpa och sälja binära optioner.
 • Den person som är registrerad och har ett aktiv handelskonto med Företaget (nedan kallat för - "Kunden").

Läs igenom avtalet i samband med punkt 8 i Allmänna villkor.

 1. 1. Definitioner

  1. Bonus Program - något av bolagets erbjudanden som till exempelvis: bonus, tävlingar, utlottningar, rabatter, privilegier etc.
  2. Bonus - engångs mervärde till Kundens handelskonto som laddas i enlighet med de reglerna som finns för bonusprogrammet.
  3. Obligatorisk handelsvolym - en handelsvolym betyder att kunden måste uppfylla en viss mängd trades (transaktioner) för att kunna slutföra bonusprogrammets villkor.
  4. Riktiga pengar - Det belopp som deponerats av klienten till hans eller hennes handelskonto
  5. Bonusbelopp - Det belopp som krediteras på en kunds handelskonto
 2. 2. Allmänna bestämmelser

  1. Bonusprogram genomförs som en del av lojalitetsprogrammet för bolagets kunder.
  2. Bonusprogram organiseras av bolaget och beslutet om att bevilja en bonus är på bolagets eget gottfinnande.
  3. Bonusprograms förhållanden kan variera beroende på region eller land för klienten.
 3. 3. Deltagarna i ett bonusprogram

  1. Alla klient som uppfyller villkoren för en viss typ av bonusprogram kan bli en deltagare i ett bonusprogram.
  2. Bonusprogrammets deltagare tillåter publicering av deras personuppgifter (fullständigt namn. Kontonummer, finansiella resultat) under tillkännagivandet av bonusprogrammets resultat, särskilt i reklamsyfte.
  3. Företagets anställda och dotterbolag har inte rätt att delta i bonusprogram som en del av bolagets lojalitetsprogram.
 4. 4. Rättigheter och skyldigheter

  1. Bolaget har rätt att använda bonusprogram som leder till reklam och handelsfartygs ändamål.
  2. Bolaget har rätt att stoppa ett bonusprogram när som helst.
  3. Bolaget har rätt att häva bonusprogramets resultat i fråga om bolget plötsligt upptäcker bedrägerier eller att kundavtal betyder regelbrott eller vid tekniska fel.
  4. Bolaget har rätt att vägra Kundens deltagande i ett bonusprogram som en del av lojalitetsprogram utan att ange några skäl.
  5. Deltagaren av ett bonusprogram, som en del av lojalitetsprogrammet, har rätt att vägra att delta i ett sådant program.
  6. Vid obenägenhet att delta i ett bonusprogram som en del, behöver Kunden sända ett e-mail från klienten till supportavdelning: support@iqoption.com.
 5. 5. Bonusregler och villkor

  Läs alla nedanstående Villkor innan du accepterar en bonus. Observera att bonusar är valfria för alla klienter.

  1. Bonusen krediteras till Kundens handelskonto.
  2. Bonusbeloppet kredit beror på Kundens handelskontos insättning om inte annat anges i villkoren för ett visst bonusprogram.
  3. När en kund gör en insättning och accepterar en bonus, kommer deras balans att bestå delvis av "riktiga pengar" och delvis av "Bonuspengar". Förhållandet mellan verkliga pengar och bonusen baseras på ett förhållande mellan initiellt att riktiga pengar har deponerats eller den totala mändgen deponerade riktiga pengar och det aktiverade bonusbeloppet. Detta innebär att även om kunden har en aktiverad bonus, kan varje förlust och varje vinst gjord bestå av en del av de verkliga pengarna och bonusen.
   Exempel:
   Om den första insättningen som gjorts av Kunden är $200 och det aktiverade bonusbeloppet är $200, då är det totala saldot för kundens $400. Förhållandet mellan de verkliga pengarna och bonuspengarna är därför 0,5 (200/400 = 0,5). Detta innebär att för varje $1 som klienten använder för att handla, är 0,5 cent det som består av de riktiga pengarna och 0,5 cent består av bonusen.
   Om du behöver ytterligare information eller förklaring, var vänlig och kontakta en medlem av vårt team på support@iqoption.com innan acceptera bonusen.
  4. Bonus kräver en obligatorisk minimihandelsvolym innan ett uttag kan göras av Kunden (se punkt 6 nedan för mer information om uttag). Värdet av den obligatoriska handelsvolymen sätts individuellt för varje enskilt bonusprogram.
   1. Värdet av den obligatoriska handelsvolymen för en insättningsbonus - bonusbeloppet multiplicerat med ett belopp av 35.
   2. Värdet av den obligatoriska handelsvolymen för en no-deposit bonus - bonusbeloppet multiplicerat med ett belopp av 50.
   3. Transaktioner med "lika" resultat (utlösningspris som motsvarar priset som optionen löper ut i) räknas inte vid beräkningen av den obligatoriska handelsvolymen
  5. Bonusbeloppet kredit endast en gång.
  6. Bonusbelopp som krediterats Kundens handelskonto är i enlighet med villkoren som finns i bonusprogrammet.
  7. Bonusen som krediteras Kundens handelskonto finns tillgänglig för uttag endast efter det att Kunden har uppfyllt den obligatoriska handelsvolymen som krävs av bonusprogrammet.
 6. 6. Uttag

  Om kunden accepterar de Bonusvillkor som finns accepterar de också en skyldighet att uppfylla minimihandelskraven. Enligt lagstiftningen förbjuder IQ Option inte sina Kunder att ta ut deras egna medel innan de uppnår den minsta bonusvolymen under förutsättning att de avslår bonusen.

  Det belopp som kunden har möjlighet att dra tillbaka beräknas som: riktiga pengar förhållande (0 <förhållande <1) multiplicerat med bytesbalansen i ett belopp.

  Exempel:

  Genom att använda samma exempel som ovan - Första insättningen är $200 + det aktiverade bonusbeloppet som också är $200 = totalt $400 och med en av Ratio 0,5 (beräknat som riktiga pengar $200 dividerat med totalt $400)

  Om klienten vinner $100, kommer den nya totala summan vara $500. Det belopp som klienten kommer att kunna dra tillbaka kommer att vara $ 50 (beräknat som $500 totalt multiplicerat med 0,5)

  Om klienten förlorar $100, kommer den nya totala summan vara $300. Det belopp som klienten kommer att kunna dra tillbaka kommer att vara $150 (beräknat som $300 totalt multiplicerat med 0,5)

  Om du behöver ytterligare information eller förklaring, vänligen kontakta en medlem av vårt team på support@iqoption.com innan du accepterar en bonus.

 7. 7. Varning

  Bonus ger dig extra värde när du handlar. Det är viktigt att kunderna förstår att handel kan innebära verksamhet med hög risk, och att det finns en potential för ekonomisk förlust. Det är möjligt att det kan medföra betydande ekonomiska förluster för dig som privat person, eller till och med att du förlora alla pengar på ditt konto.

 8. 8. Gällande lag

  Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med de lagarna som finns på Seychellerna och skall vara föremål för den exklusiva behörigheten för de Seychelliska domstolarna.

 9. 9. Kompetens

  I enlighet med internationella tillsynsmyndigheters krav är bolaget skyldigt att varna sina kunder om att de kan nekas en bonus på grund av bristande kompetens och erfarenhet av att arbeta med de relevanta investeringstjänster och / eller finansiella produkter. Genom att acceptera dessa Regler och Villkor, samtycker du till att du håller helt med dem, och har läst vår Riskinformationsgivning och är medveten om andra risker som är förknippade med handel i binära optioner.

Obs: Efter applicering av bonuskoden är alla uttag som du tidigare skapat men inte slutfört automatiskt annullerade. Ytterligare tillbakadragande (uttag) kommer att vara möjligt först efter att ha nått den obligatoriska handelsvolymen som finns.

Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail