AML & KYC Policy

 • Iqoption.com och dess affilierade parter (härefter kallat "företaget") har en policy som förbjuder och aktivt förebygger penningtvätt och alla aktiviteter som främjar penningtvätt eller finansiering av terrorism och kriminella aktiviteter. Företaget kräver av sina tjänstemän, anställda och affilierade att följa dessa standarder för att förhindra att produkterna och tjänsterna används i syfte av penningtvätt.
 • För tillämpning av denna policy definieras penningtvätt i allmänhet som handlingar i syfte att dölja den sanna härkomsten av kriminella intäkter så att de olagliga intäkterna verkar ha kommit från legitima ursprung eller utgöra legitima tillgångar.
 • Vanligtvis sker penningtvätt i tre steg. Kontanter tar sig först in i det finansiella systemet under "placeringsstadiet" där kontanter som genereras av brottslig verksamhet omvandlas till monetära instrument, till exempel som postanvisningar eller resecheckar eller insättningar på konton inom finansiella institut. Under ”lagringsstadiet” överförs eller förflyttas pengarna till andra konton eller finansiella institutioner för att ytterligare separera pengarna från sitt brottsliga ursprung. Under ”integreringsstadiet” återinförs pengarna in i ekonomin och används för att köpa legitima tillgångar eller för att finansiera annan brottslig verksamhet eller legitima företag. Terrorfinansiering kanske inte innebär intäkter från brott utan snarare ett försök att dölja ursprung eller avsedd användning av fonder som senare kommer att användas i kriminella ändamål.
 • Alla anställda inom företaget vilkas uppgifter är sammankopplade med företagets tillhandahållande av produkter och tjänster och som direkt eller indirekt har hand om företagets kunder förväntas känna till alla tillämpliga lagkrav och föreskrifter som påverkar hans eller hennes jobbansvar och det är vardera anställds ansvar att alltid bära dessa ansvar på sådant sätt som överensstämmer med relevanta lagar och föreskrifter.
 • Lagar och föreskrifter inkluderar, men är inte begränsade till: "Kunders due diligence för banker" (2001) och "Allmän guide för att öppna bankkonton och kundverifiering" (2003) per Baselkommittén om Banktillsyn, Fyrtio + nio rekommendationer för penningtvätt av FATF, Amerikanska Patriots Act (2001), Lagen om förebyggande och förbud av penningtvättsaktiviteter (1996).
 • För att säkerställa att denna allmänna policy genomförs har företagsledningen etablerat och upprätthåller ett pågående program för att säkerställa överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar och förhindrande av penningtvätt. Programmet syftar att samordna de specifika regelverkskraven genom hela koncernen inom ett konsoliderat ramverk för att effektivt hantera koncernens exponeringsrisk för penningtvätt och finansiering av terrorism inom alla affärsenheter, funktioner och juridiska personer.
 • Var och ett av företagets affilierade parter måste följa AML- och KYC-policyerna.
 • Alla identifikationsdokument och tjänstehandlingar ska bevaras under minimiperioden som krävs av lokala lagar.
 • Alla nyanställda ska genomgå utbildning inom antipenningtvätt som en del av det obligatoriska utbildningsprogrammet för nyanställda. Alla tillämpligt anställda måste också genomföra årlig AML- och KYC-utbildningar. Deltagande i ytterligare specifika utbildningsprogram är obligatoriskt för anställda med dagliga AML- och KYC-ansvar.
Lösenordet har återställts och din nya information har skickats till din e-post
Stänga
 • Logga in
 • Registrera
Förnamn
Efternamn
E-mail
Lösenord
(2) tvåstegsverifiering
Använd enheten för att kunna logga in på ditt konto
Ange verifieringskoden
Ett textmeddelande med en verifieringskod har precis sänts till
Ange den sex-siffriga koden
Du kan skicka koden i:
Har du inte fått koden ännu?
Återsänd koden
Inloggning misslyckades
Du kan gå in i:
E-mail