USD/SEKUSDSEK
9.355785-0.0109 (-0.12%)
Instrument:
Forex
Forex
Forex
Binära
Traders känslor
50%
50%
50%
 Köp
50%
 Försäljning
Traders känslor
50%
50%
50%
 Köp
50%
 Försäljning
Marknaden är öppen
Handelstimmar och förhållanden
Traders känslor
50%
50%
50%
 Köp
50%
 Försäljning
Traders känslor
50%
50%
50%
 Köp
50%
 Försäljning
Köpspris
9.3575
Säljkurs
9.35407
Köpspris
9.3575
Säljkurs
9.35407
1D
1W
1M
YTD
1Y
3Y
5Y
-1.32%
1-års förändring
Datum
Pris
Dagens låga/höga
9.36
9.37
52 veckors låga/höga
9.24
10.51

USD/SEK USDSEK Forex

USD/SEK är en valutakurs som anger hur många SEK (Svenska Kronor) kan omvandlas till en USD (Amerikansk Dollar), därför är basvalutan USD och priset på valutan är SEK. Om denna kurs minskar innebär det att SEK stiger i förhållande till USD och om denna kurs ökar innebär det att SEK sjunker mot USD. Det finns många makroekonomiska faktorer/händelser (grunderna) som påverkar USD/SEK växelkursen, som ofta är vanliga i båda länder. Några av de mest anmärkningsvärda faktorerna/händelserna är BNP, inflations- och konsumentprisindex (KPI), räntor och andra monetära policyer som införts av centralbankerna. Växelkursen nådde sitt lägsta värde på 3,87 i mars 1975 och sitt högsta värde på 11,03 i juni 2001. Om handelsförbindelserna mellan USA och Sverige, den senare importerar 2,6% av USA:s totala export, medan USA importerar 0,45 procent av Sveriges totala export. USA:s största exporter är maskiner, kärnreaktorer och värmepannor medan Sveriges största exporter också är maskiner, kärnreaktorer och värmepannor. Väsentliga förändringar i handelsförbindelserna mellan de två regionerna och förändringar i värden på ovannämnda komponenter är vissa faktorer som kan ha en väsentlig inverkan på valutaparet.

Prisprestanda

7D
-2.76%
1M
-4.78%
YTD
0.03%
1Y
-1.32%
5Y
12.74%

Händelser

Alla händelser
Tid
Valuta
Effekt
Händelse
Faktisk
Prognos
Föregående
Data
tisdag,
2 juni 2020
20:30
USD
USD
API ändringar råoljeaktier
-
-
8.7M
F:
-
P:
-
F:
8.7M
onsdag,
3 juni 2020
00:00
USD
USD
Total fordonsförsäljning
-
-
8.6M
F:
-
P:
-
F:
8.6M
12:15
USD
USD
ADP jobbändring
-
-9000K
-20236K
F:
-
P:
-9000K
F:
-20236K
13:45
USD
USD
Markit tjänste-PMI slutligt
-
36.9
26.7
F:
-
P:
36.9
F:
26.7
Riskvarning
Finansiella produkter som erbjuds av företaget inkluderar CFDer och andra komplexa finansiella produkter. Handel i CFDer medför en hög risk eftersom hävstångseffekten kan vara både till din för- och nackdel. Som resultat är CFDer kanske inte lämpliga för alla investerare eftersom man kan förlora hela sitt investeringskapital. Man ska aldrig investera pengar som man inte har råd att förlora. Försäkra att du förstår riskerna innan du handlar i komplexa finansiella produkter som erbjuds.