NZD/JPYNZDJPY
67.8725+0.8612 (1.29%)
Instrument:
Forex
Traders’ Sentiment
19%
81%
19%
 Buy
81%
 Sell
Traders’ Sentiment
19%
81%
19%
 Buy
81%
 Sell
Market open
Trading Hours and Conditions
Traders’ Sentiment
19%
81%
19%
 Buy
81%
 Sell
Traders’ Sentiment
19%
81%
19%
 Buy
81%
 Sell
Buy price
67.8825
Sell price
67.8625
Buy price
67.8825
Sell price
67.8625
1D
1W
1M
YTD
1Y
3Y
5Y
-4.4%
1Y change
Date
Price
Day low/high
67.66
67.89
52 week low/high
59.50
73.54

NZD/JPY NZDJPY Forex

NZD / JPY är en växelkurs som anger hur många JPY (Japanska Yen) kan konverteras till en NZD (Nya Zeeland Dollar). Därför är basvalutan NZD och prisvalutan är JPY. Om denna kurs minskar betyder det att JPY uppskattar i förhållande till NZD, och om denna ökning ökar betyder det att JPY försämras mot NZD. Det finns många makroekonomiska faktorer / händelser (fundamentals) som påverkar växelkursen för NZD / JPY, som vanligtvis är vanliga i båda länderna. Några av de mest anmärkningsvärda faktorerna / händelserna är BNP, Inflation eller Konsumentprisindex (KPI), Räntor och annan penningpolitik som tillämpas av centralbanker. Historiskt sett nådde växelkursen ett lågt värde på 41,70 i oktober 2000 och ett högt värde av 436,99 i augusti 1974. När det gäller handelsförhållandet mellan Nya Zeeland och Japan importerar den senare 6,3% av Nya Zeelands totala export medan Nya Zeeland importerar 0,47% av Japans totala export. De största komponenterna i Nya Zeelands export är mejeriprodukter medan Japans största exportkomponenter är andra fordon än järnväg, spårväg. Eventuella väsentliga förändringar i handelsförhållandet mellan de två regionerna och förändringar i värdena för de ovannämnda komponenterna är några av de faktorer som kan få en materiell inverkan på paret.

Price Performance

7D
1.97%
1M
4.60%
YTD
-7.43%
1Y
-4.40%
5Y
-23.84%
Time
Currency
Impact
Event
Actual
Forecast
Previous
Data
Wednesday,
June 3, 2020
00:30
JPY
JPY
Jibun Bank Services PMI Final
-
25.3
21.5
A:
-
F:
25.3
P:
21.5
Sunday,
June 7, 2020
23:50
JPY
JPY
BNP-tillväxttakt kvartalsbasis slutlig
-
-
-1.9%
A:
-
F:
-
P:
-1.9%
23:50
JPY
JPY
BNP-tillväxt årsbasis slutlig
-
-
-7.3%
A:
-
F:
-
P:
-7.3%
23:50
JPY
JPY
Aktuellt konto
-
-
¥1917.0B
A:
-
F:
-
P:
¥1917.0B
Risk Warning
The Financial Products offered by the company include Contracts for Difference ('CFDs') and other complex financial products. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because it is possible to lose all of your invested capital. You should never invest money that you cannot afford to lose. Before trading in the complex financial products offered, please ensure to understand the risks involved.