EUR/AUDEURAUD
1.67391+0.0127 (0.77%)
Instrument:
Forex
Forex
Binary
Forex
Traders’ Sentiment
54%
46%
54%
 Buy
46%
 Sell
Traders’ Sentiment
54%
46%
54%
 Buy
46%
 Sell
Market open
Trading Hours and Conditions
Traders’ Sentiment
54%
46%
54%
 Buy
46%
 Sell
Traders’ Sentiment
54%
46%
54%
 Buy
46%
 Sell
Buy price
1.67402
Sell price
1.6738
Buy price
1.67402
Sell price
1.6738
1D
1W
1M
YTD
1Y
3Y
5Y
+3.94%
1Y change
Date
Price
Day low/high
1.67
1.67
52 week low/high
1.59
1.98

EUR/AUD EURAUD Форекс

EUR/AUD är en valutakurs som anger hur många AUD (Australienska Dollar) kan omvandlas till en EUR (Euro), därför är basvalutan EUR och priset på valutan är AUD. Om denna kurs minskar innebär det att AUD stiger i förhållande till EUR och om denna kurs ökar innebär det att AUD sjunker mot EUR. Det finns många makroekonomiska faktorer/händelser (grunderna) som påverkar EUR/AUD växelkursen, som ofta är vanliga i båda länder. Några av de mest anmärkningsvärda faktorerna/händelserna är BNP, inflations- och konsumentprisindex (KPI), räntor och andra monetära policyer som införts av centralbankerna. Sedan 2015 har växelkursen nått sitt lägsta värde på 1,37 i februari 2016 och sitt högsta värde på 1,54 i maj 2016. Om handelsförbindelserna mellan Euroområdet och Australien, den senare importerar 0,88% av Euroområdets totala export medan Euroområdet importerar 8,7% av Australiens totala export. Euroområdets största exporter är maskiner, kärnreaktorer, värmepannor och fordon, medan Australiens största exporter är malmer, mineralbränslsen och oljeprodukter. Väsentliga förändringar i handelsförbindelserna mellan de två regionerna och förändringar i värden på ovannämnda komponenter är vissa faktorer som kan ha en väsentlig inverkan på valutaparet.

Price Performance

7D
0.19%
1M
0.70%
YTD
4.58%
1Y
3.94%
5Y
14.06%
Time
Currency
Impact
Event
Actual
Forecast
Previous
Data
Friday,
May 29, 2020
06:00
EUR
EUR
Detaljhandelsförsäljning månadsbasis
-5.3%
-12%
-4.0%
A:
-5.3%
F:
-12%
P:
-4.0%
06:00
EUR
EUR
Detaljhandelsförsäljning årsbasis
-6.5%
-14.3%
-1.2%
A:
-6.5%
F:
-14.3%
P:
-1.2%
06:45
EUR
EUR
Inflationstakt årsbasis prel
0.2%
0.3%
0.3%
A:
0.2%
F:
0.3%
P:
0.3%
06:45
EUR
EUR
BNP-tillväxttakt kvartalsbasis slutlig
-5.3%
-5.8%
-0.1%
A:
-5.3%
F:
-5.8%
P:
-0.1%

Recent News

All news
Action Forex
6 hours ago
EUR/AUD Daily Outlook
139
703
Risk Warning
The Financial Products offered by the company include Contracts for Difference ('CFDs') and other complex financial products. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because it is possible to lose all of your invested capital. You should never invest money that you cannot afford to lose. Before trading in the complex financial products offered, please ensure to understand the risks involved.